Giftfrie leker!

Publisert den Posted in Innemiljø

En stor andel av dagens barneleker avgir stoffer til omgivelsene som potensielt er skadelig. Du har sikkert hørt om ftalater, mykgjørere, BPA, hormonhermere, cocktaileffekten osv.

 

Kritikk blir ofte avfeiet av bransjen med noe som «det er ikke holdepunkter for å si at dette er skadelig i moderate doser»

hands-purple-child-holding

Det er mange utfordringer rundt dette; Det er vanskelig å sette en grense for hvor mye som er skadelig, og det er sannsynligvis store variasjoner fra et barn til et annet. Videre viser mer og mer forskning at kombinasjonen av mange ulike syntetiske kjemiske stoffer kan være skadelig i langt lavere konsentrasjoner.

Vi er kritisk til at man tar i bruk slike stoffer og gambler med menneskers liv og helse på denne måten. På andre områder snakker man om «føre-var-prinsippet», og vi forstår ikke hvorfor man ikke skal tenke slik her også.

vi ønsker å bidra med giftfrie alternativer!